Szanowni miłośnicy naszej Fundacji. Uprzejmie informujemy, że po raz pierwszy uruchomiliśmy możliwość przekazania 1 procenta podatku na naszą działalność. Partnerem akcji jest Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Jak to zrobić? To bardzo proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38, 39, PIT-CFC i PIT-OP).

POBIERZ DRUK PIT – OP

PIT-OP – oświadczenie mogą wypełnić ci emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego (np. ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, należy wydrukować wypełnić i zanieść/wysłać do Urzędu Skarbowego, NIE POTRZEBA ROZLICZAĆ SIĘ PONOWNIE.

Aby środki do nas trafiły muszą być wypełnione co najmniej trzy pola:

  1. Numer KRS: 0000 215 720
  2. Cel szczegółowy 1%: ZAGINIONE SKARBY KULTURY
  3. Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : x