Urodzona w 1983 roku w Warszawie. Ukończyła studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Jej dyplom w 2011 roku został wyróżniony udziałem w corocznej wystawie najlepszych dyplomów ASP „ Coming out”. W ostatnich latach zajmowała się konserwacją m.in. kolekcji obrazów Żydowskiego Instytutu Historycznego. Brała także udział w pracach konserwatorskich wnętrz pałacu w Wilanowie. W swoim dorobku ma wiele kopii obrazów z różnych epok, wykonywanych w tradycyjnych technikach malarskich. Zajmuje się także malarstwem autorskim, w którym porusza tematy dotyczące natury i związków pomiędzy nią a człowiekiem. Inspiracją jest dla niej głównie bogactwo form i kolorów świata roślin.

Dla Fundacji odtworzyła obraz:

Dziewczyna z gołębiem wg Antoine’a Pesne’a