Dzieło francuskiego malarza z epoki rokoka, zrabowane przez Niemców podczas II wojny światowej. W roku 1943 obraz Antoine Pesne’a, wraz z najbardziej wartościową częścią kolekcji Muzeum Wielkopolskiego (Muzeum Narodowe w Poznaniu) przewieziono na teren forteczny w okolicy Sulęcina (Kahlau), a stamtąd dalej,  w  głąb  Rzeszy.  Po  wkroczeniu  do  Niemiec  oddziały  Armii  Czerwonej przejęły zbiory i wywiozły je do ZSRR. W 1946 i 1956 r. w ramach akcji rewindykacyjnej do Poznania wróciło szereg zabytków. Wśród nich nie było jednak obrazu Pesne’a. Obraz odnalazł się w 2010 r. w antykwariacie w Moskwie. Zanim polskie MSZ wystąpiło o zwrot, obraz wywiózł do USA kolekcjoner Alexander Khochinsky, prawdopodobnie syn oficera Armii Radzieckiej. Dotąd Polska bezskutecznie żąda zwrotu dzieła. 

Autor rekonstrukcji: Agnieszka Potrzebnicka-Romanowicz.