Zapraszamy do udziału w panelu, w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. 13 marca 2020 zostaną przedstawione straty, jakie poniosła Polska w zakresie dóbr kultury. Uczestnicy dowiedzą się o poszukiwaniach zaginionych dzieł sztuki oraz sposobach ich odtwarzania. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wernisaż prac utraconych; wykonanych tą samą techniką co oryginały.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z BIOGRAMAMI GOŚCI SPECJALNYCH KONFERENCJI:

Prof. dr hab. Mirosław Kłusek
– historyk gospodarczy, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Ekonomiczny, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej. Zainteresowania badawcze: straty wojenne Polski poniesione podczas II wojny światowej, historia bankowości, zmiany własnościowe w Polsce po II wojnie światowej, funkcjonowanie nieruchomości ziemskich w pierwszej połowie XX w. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ponad 70 ekspertyz i innych opracowań naukowych wykonanych na rzecz administracji państwowej, instytucji publicznych i przedsiębiorstw.

Kom. dr Marek Łuczak – oficer policji, doktor historii, ekspert od odzyskiwania dział sztuki, autor ponad 40 książek o historii i zabytkach Szczecina i Pomorza Zachodniego, oraz licznych artykułów z dziedziny historii sztuki i karno-prawnej ochrony zabytków. W policji od 1999 roku – Komisariat Policji Szczecin Nad Odrą, 2007 – Wydział Kryminalny KWP w Szczecinie, 2015 – Wydział Prewencji KWP w Szczecinie. Od 2007 roku koordynator wojewódzki ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom i dziedzictwu narodowemu. Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, brązowym medalem Gloria Artis, brązowym medalem Za Długoletnia Służbę, srebrnym oraz złotym Gryfem Zachodniopomorskim, medalem Za zasługi dla miasta Szczecina oraz srebrnym Zachodniopomorskim Krzyżem Św. Floriana

Helena Jankowska-Paluch, historyk sztuki, kustosz – absolwentka historii sztuki ze specjalizacją muzealnictwo i ochrona zabytków (KUL) oraz podyplomowych studiów muzealniczych (UMCS). Członek Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Polskich. Od 2011 r. zawodowo związana z Muzeum Lubelskim w Lublinie, obecnie zatrudniona na stanowisku kustosza w Dziale Inwentaryzacji i Informatyzacji. Zajmuje się tematyką ewidencjonowania, digitalizacji i udostępniania muzealiów oraz badań proweniencyjnych i strat wojennych. W 2017 r., porządkując stan wiedzy na temat zaginionych dzieł Muzeum Lubelskiego, odkryła, że poszukiwany obraz “Pejzaż egzotyczny” Fransa Posta znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.