Techniką malarską najczęściej stosowaną przez Juliusza Kossaka była akwarela, czyli nakładanie na papier barw rozpuszczonych w wodzie. Dzięki temu dzieła były delikatne, wręcz ulotne, a ich kolorystyka pozostawała jasna. Tematami, jakie zazwyczaj pojawiały się na jego obrazach, były przede wszystkim sceny batalistyczne, portrety wybitnych postaci historycznych, pejzaże inspirowane przyrodą oraz folklorem oraz sceny rodzajowe(najczęściej ukazujące konie).
Juliusz Kossak wychowywany był w duchu patriotyzmu, dlatego tak często sięgał w swoim malarstwie do historii. Pragnął w ten sposób oddziaływać na społeczeństwo kraju podzielonego między trzech zaborców. Jego obrazy podejmujące taką tematykę do dzisiaj cieszą się wielkim uznaniem oraz niesłabnącą popularnością.
Obraz „Kozacy” powstał w czasie jego pobytu w Paryżu. Muzeum Lubelskie otrzymało go w roku 1937 jako dar Celestyny Domańskiej. W księdze inwentarzowej muzeum, sporządzonej przez Niemców w czasie okupacji, widnieje zapis, że praca „posiada wiele małych plam”.

Autor rekonstrukcji: Arkadiusz Siarkowski.