Aleksander Kucharski to bodaj najbardziej uzdolniony malarz-Polak schyłku XVIII w. Ale skala jego talentu była ograniczona. Uprawiał wyłącznie kameralny portret. Stosował ujęcia najprostsze, popiersia na neutralnych tłach, klasycystycznie powściągliwe. Umiał wydobyć cechy psychiczne modela, scharakteryzować wyraz, oddać nastrój. Uzyskiwał to najprostszymi środkami, był portrecistą subtelnym i szlachetnym, ale nie efektownym. Przez pewien okres protegowany króla Stanisława Poniatowskiego. Malarstwo studiował w warszawskim studio Marcello Bacciarelliego. Najbardziej znanymi pracami Kucharskiego są jego portrety Burbonów. Portret kobiety zaginął w czasie II wojny światowej.

Autor rekonstrukcji: Aleksandra Pędzisz.