Oryginał powstał w Monachium jako praca szkolna, namalowana pod kierunkiem prof. Carla Piloty’ego, który podsunął artyście temat. Był to pierwszy ważny obraz o tematyce żydowskiej i wyraz wewnętrznego rozłamu Żyda − Polaka. Jedną z misji Maurycego Gottlieba było pojednanie polsko-żydowskie poprzez malarstwo. Kompozycja została zaczerpnięta z komedii Williama Szekspira zatytułowanej Kupiec wenecki. Przedstawia scenę, w której Żyd lichwiarz wybiera się na ucztę do weneckiego kupca, starającego się o pożyczkę. Shylock, skąpiec, a przy tym okrutnik, przeczuwając tragiczne zdarzenia, żegna się z Jessicą. Powierza córce klucze do swego domu i majątku. Po wyjściu ojca, Jessica, zabiera jego klejnoty i pieniądze, i ucieka z chrześcijaninem, by − przyjąwszy chrzest − zostać jego żoną. Gottlieb zinterpretował postać Shylocka odmiennie niż autor komedii i jak głosi tradycja. Na obrazie występuje nie przebiegły i chciwy lichwiarz, a kochający ojciec, który przeczuwa przyszły dramat.
Malarz był często nazywany najwybitniejszym uczniem Jana Matejki.

Autor rekonstrukcji: Aleksandra Pędzisz.