Założenia i cele

Projekt Fundacji zakłada wykonanie kopii utraconych dzieł sztuki z polskich zbiorów oraz pokazanie ich jak najszerszej publiczności np. na wystawach, docelowo w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. Pierwszym krokiem do odzyskania utraconego dzieła sztuki jest rozpowszechnianie jego wizerunku. Prace zostaną wykonane przez artystów z Polski i zza granicy. W kolekcji FDKP są m.in. obrazy malarzy tworzących w Wielkiej Brytanii i Grecji. Projekt zakłada skopiowanie nie tylko malarstwa, ale również rzeźby, grafiki i rysunku. Wymiar prac zawsze ma być podobny i zbliżony do pierwowzoru, ale nigdy identyczny z oryginałem. Powstała kopia jest wykonana przy zastosowaniu tej samej techniki. Każda z odtworzonych prac posiada sygnaturę autora.  

Fundacja grupuje artystów, z najlepszym warsztatem technicznym, wyspecjalizowanych w reprodukowaniu dzieł sztuki oraz konserwatorów dzieł sztuki. Chcemy poszerzać wiedzę społeczną o utraconych dziełach oraz ich autorach. Zamierzamy zwrócić uwagę ludzi na wartość sztuk pięknych oraz na ogromne dziedzictwo narodowe, jakie utraciła Polska. Naszymi działaniami chcemy stworzyć pomost pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.  

Marek Skorupski
Prezes
Fundacji Dziedzictwa Kultury Polskiej