Zarząd

Nazwisko i imięFunkcja lub stanowisko
Marek Piotr SkorupskiPrezes 
Samanta Belling I Wiceprezes 
Agnieszka Wdowiak Członek