Obraz “Zwiastowanie pasterzom” Rembrandta znajdował się przed wojną w Muzeum Miejskim w Gdańsku. Wywieziono go do Związku Radzieckiego. Przedstawia scenę, w której anioł objawia się pasterzom i zwiastuje narodziny Zbawiciela. Technika: akwaforta